Технічний Університет міста Кошіце. Навчання в Словаччині

Технічний Університет міста Кошіце. Навчання в Словаччині

Технічний університет Кошице
 (ТУКЕ) — публічний вищий навчальний заклад університетського типу в Словаччині.

Технічний університет у Кошицях був заснований у 1952 році, але свій початок він бере у далекому минулому. Вже в 1657 році в Кошицях було створено «Universitas Cassoviensis», проте технічна освіта була піднесена до рівня вищої лише у 1762 році, коли австро-угорська імператриця Марія Терезія заснувала у Банській Штявниці Гірничу академію. Тут здобували освіту, розвивалася дослідницька діяльність за багатьма науковими напрямками, починаючи від добування руди до виробництва і переробки металевих матеріалів.

Початки вищої технічної освіти у Кошицях сягають 1937 року, коли за законом № 170 Чехословацької Республіки було створено Державну вищу школу технічну ім. Мілана Растіслава Штефаника в Кошицях. Початок навчання був запланований на 1938-39 н.р., проте передвоєнні події після Віденського арбітражу змусили заклад переїхати спочатку до Пряшева, згодом до Мартіна і нарешті зайняти міцну позицію у Братиславі.  На базі цієї школи був згодом створений сьогоднішній Словацький технічний університет у Братиславі. Справжнє відродження Вищої технічної школи в Кошицях настало на підставі постанови уряду № 30/1952 від 8 липня 1952 року, якою було створено цей навчальний заклад, що мав у своєму складі три факультети: факультет важкого машинобудування, гірничий і металургійний факультети. У 1969 році було створено електротехнічний факультет, а в 1976 – будівельний факультет.

Важливою подією стало перейменування навчального закладу на Технічний університет у Кошицях, що було передбачено законом СНР від 13 лютого 1991 року. У 1992 р. в Пряшеві було створено факультет спеціалізованих студій, який у 1996 р. трансформувався на сьогоднішній факультет виробничих технологій. У 1992 р. було засновано економічний факультет, що дозволило університетові вийти за межі виключно технічних дисциплін. Такий напрямок розвитку університету продовжувався і в 1998 р. було створено факультет ужиткового мистецтва. Авіаційний факультет Технічного університету в Кошицях був заснований 1 лютого 2005 р. Він є послідовником традицій Військової авіаційної академії ім. генерала Мілана Растіслава Штефаника у Кошицях, відомого в Європі й у світі навчального закладу, у якому понад 30 років здобували вищу освіту пілоти й авіаційний технічний персонал.

ТУКЕ сьогодні

Сьогодні на дев’яти факультетах ТУКЕ навчається загалом 9714 студентів. Серед них на денній формі навчання – 8437 студентів (5050 за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, 3017 за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр або інженер, 370 аспірантів). Професорсько-викладацький склад університету складається з 700 професорів, доцентів і асистентів, такою самою є кількість наукових працівників і технічно-господарського складу.

Технічний університет у Кошицях забезпечує широкий спектр освітніх потреб не лише для регіону Східної Словаччини, за багатьма напрямками – це єдиний науково-дослідний і освітній заклад не тільки у Словаччині, а й у Центральній Європі. Університет тісно співпрацює з іншими університетами, промисловими підприємствами у регіоні й Словаччині загалом.

Технічний університет в Кошице має наступні факультети:
- Факультет гірничої справи, екології, менеджменту та геотехнологій
- Металургійний факультет
- Машинобудівний факультет
- Факультет електротехніки та інформатики
- Будівельний факультет
- Економічний факультет
- Факультет виробничих технологій (знаходиться в р. Прешов)
- Факультет мистецтв
- Факультет авіації

Факультет гірничої справи, екології, менеджменту та геотехнологій
Використання альтернативних джерел енергетики
Мінералогія та екологічні технології
Гірничо-шахтна справа
Логістика
Технологія в газовій і нафтовій промисловості
географічні інформаційні системи і геодезія
Процеси управління і переробки сировини
Земельний кадастр и геодезія
Промислова логістика
Регіональний розвиток і геологія
Екологічні технології сировини та охорона навколишнього середовища
Оптимізація процесу видобутку і переробки сировини
Управління земельними ресурсами

Машинобудівний факультет
Виробництво автомобілей
Управління екологічними та технічними ризиками в галузі машинобудування
Мехатроніка
Автоматизоване машинобудування
Ортопедія і протезування
Экономіка управління
Машинобудівництво
Технології покращення екології
Інновації, технології, менеджмент

Факультет Архітектури
Будівництво, проєктування  и інжиніринг трафіку
Архітектура і будівництво
Реалізація транспортної техніки
Будівництво з екологічних матеріалів
Управління та  технології в будівництві

Факультет виробничих технологій (знаходиться в м. Прешов)
Комп'ютерне проектування технічних систем
Технологія виробництва автомобілей
Діагностика і моніторинг технічного обладнання
Прогресивні технології
Поновлювані джерела енергії
Виробничий менеджмент
Комп'ютерна підтримка у виробничих технологіях

Факультет авіації
Управління повітряним рухом (диспетчер)
Професійний пілот
Експлуатація повітряних суден
Авіоніка (авіасистеми)ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ В ЗРУЧНОМУ ДЛЯ ВАС МЕСЕНДЖЕРІ

Кнопка Telegram 1_1     Кнопка Viber 2_1